Op ABBS Elzenhagen gaan we er vanuit dat belonen beter werkt dan straffen. Ook werkt het benoemen van gewenst gedrag beter dan het benoemen van ongewenst gedrag. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan: “Tijdens het zelfstandig werken zit je rustig op je plek” versus “je mag niet door de klas lopen”. We leggen liever de nadruk op het positieve, dan op het negatieve.
Dit betekent natuurlijk niet dat we nooit straf geven of nooit dingen zeggen als “je mag niet rennen op de gang” of “praat er niet doorheen, dat is storend”. Soms is dit gewoon even nodig.
De leerlingen op onze school doen het meestal hartstikke goed. Ze houden zich aan de regels en zijn ook aardig voor elkaar. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat er ongewenst gedrag vertoond wordt. Er word bijvoorbeeld gepest, gevochten of storend door de meester of juf heen gepraat tijdens de instructie. Als dit gedrag, na verschillende waarschuwingen en uitleg, aanhoudt, dan kan een kind een time-out krijgen. Deze time-out gebeurt altijd onder toezicht, bijvoorbeeld in een andere klas, even tegen de muur staan tijdens buitenspelen, of op de gang bij het raam.
Voor sommige kinderen die het moeilijk vinden om zich aan de regels te houden werken we met een beloningssysteem. Het kan zijn dat ze krullen verdienen op een kaart, het kan zijn dat er magneetjes op de tafel worden geplakt, en het kan ook zijn dat er punten verdiend kunnen worden. Uiteraard bespreekt de leerkracht dit altijd met het kind en meestal ook met de ouders.
We realiseren ons dat we in dit kleine stukje niet alles kunnen benoemen dat zich voordoet in de klas of met uw kind. Uitgangspunten zijn mooi, maar de praktijk trekt zich daar niet altijd iets van aan. Mocht u vragen hebben aan de leerkracht over het straffen en belonen van uw kind, dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken na schooltijd.