Elzenhagen, september 2020 - Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen, wanneer een kind thuis moet blijven of toch wel naar school mag. Het RIVM heeft daarom als hulpmiddel voor scholen, ouders en verzorgers  twee 'beslisbomen' gemaakt (raar woord eigenlijk :-) Op vrijdag 5 septemer zijn deze 'beslisbomen' oftewel stroomschema's via Social Schools naar ouders en verzorgers verstuurd, maar voor het gemak en de zekerheid zetten we ze bij deze ook even op de website. 

  1. Beslisboom neusverkouden kind 0 t/m 6 jaar - toelaten op kinderopvang en school
  2. Beslisboom neusverkouden kind 7 t/m 12 jaar toelaten op kinderopvang en school

Het team wil daarbij wel de volgende opmerkingen bij ouders en verzorger onder de aandacht brengen:

  1. Kinderen met hooikoorts of astma, moeten bekend zijn bij de leerkracht!
  2. Een ziek kind (griep, verkoudheid, etc.) kan door besmetting andere kinderen aansteken, waardoor er een domino effect ontstaat
  3. Een ziek kind (griep, verkoudheid, etc.) kan door besmetting ook de leerkracht aansteken, die zich vervolgens bij milde klachten moeten laten testen en tot de uitslag bekend is thuis moeten blijven.

Mocht het beleid worden gewijzigd, zullen ouders en verzorgers hier uiteraard opnieuw over worden geïnformeerd.