De afgelopen weken is er in de onderbouw veel geleerd aan de hand van het thema 'ziek zijn / het ziekenhuis'. In alle klassen is een ziekenhuishoek gemaakt, waar kinderen elkaar konden onderzoeken. Maar wat voor spullen heb je hier nou eigenlijk voor nodig? Hoe kun je deze spullen/ materialen gebruiken? Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben we bezoek gehad in de klas. De dochter van juf Ingeborg is verpleegkundige in het ziekenhuis. Ze is in alle klassen op bezoek geweest en heeft ons aan de hand van een koffer vol materialen verteld over haar werk. 

In groep 1/2B heeft de oma van Fons over haar werk verteld. De oma van Fons heeft jaren in de verpleging / zorg gewerkt. Vroeger zagen sommige materialen er toch iets anders uit dan nu. 

De moeder van Hilde (groep 1/2B) is huisarts. Met een zware dokterstas kwam ze in de klas. De kinderen hebben samen met haar de tas uitgepakt en gekeken wat voor spullen de mama van Hilde allemaal nodig heeft als huisarts. 

Alle bezoeken waren heel leerzaam voor de kinderen en natuurlijk reuze interessant om alle materialen van een verpleegkundige of huisarts te zien en aan te raken!

Via deze weg willen wij iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor julie bezoek!