Hedenochtend, donderdag 2 maart 2017, heeft Julius Caesar een bezoek gebracht aan abbs Elzenhagen in gezelschap van Cleoptra om het thema 'De Romeinen' van de groepen 3, 4, 5 en 6 officieel te openen. Gezeten op een paard uit de gymzaal, kwam hij voortgeduwd door enkele slaven het Meester Wim-plein opgereden, alwaar hij kinderen, ouders en verzorgers begroette. Nadat hij van zijn opmerkelijke rijdier gesprongen was, richtte hij zijn schreden naar het kleine podium, waar hij samen met Cleopatra, dienaren en slaven een historisch lied ten gehore bracht voor het stomverbaasde gepeupel van Elzenhagen. Vervolgens sommeerde hij de kinderen met een edel handgebaar naar de klas en de ouders naar hunne arbeid, waarna hij zelf met stoutmoedige stap in de richting van het gymlokaal verdween.

Niet onvermeld mag blijven in dit verslag, dat meester Rory zich speciaal voor deze gelegenheid ontpopte tot een welbespraakte heraut en dat juf Judith, die samen met enige collega's sinds kort gitaarles krijgt op school, het bezoek van Caesar aangreep om haar eerste publieke optreden te geven. Indien dit geslaagde bezoek een voorbode is, van wat komen gaat, dan kan het niet anders zijn, dan dat dit thema een succes wordt!