Amsterdam - Amsterdam Museum - Week 39 2020 - De groepen 7 en 8 zijn op dit moment druk bezig om meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam. Een poosje geleden kregen ze eerst 6 verschillende (sub)titels voorgeschoteld met de opdracht om zelf groepjes te maken, die ieder voor één van de (sub)titels informatie zou gaan verzamelen (zie hieronder). Daarna werden de eigenlijk onderwerpen onthuld en togen de kinderen aan het werk. Een onderdeel van de opdracht was om onderzoeksvragen op te stellen voor een bezoek aan het Amsterdam Museum, dat afgelopen week plaatsvond. Om ook de gidsen alvast voor te bereiden op hun bezoek, werden de vragen vooraf opgestuurd naar het Amsterdam Museum.

Samen met een gids van het Amsterdam Museum werden allerlei schilderijen bekeken, oude kaarten bestudeerd en voorrwerpen gezocht, die konden helpen bij het antwoord op hun vragen. Sommige gidsen werd het vuur na aan de schenen gelegd, want sommige kinderen hadden al behoorlijk wat informatie opgesnord en wilden nu het naadje van de kous weten. 

Met dank aan de flexibliteit van het Amsterdam Museum werd het een super interessant bezoek en kunnen de onderzoeksgroepjes zich goed voorbereiden op hun presentatiefilmpje, waarin ze elkaar en de ouders zullen laten zien, wat ze allemaal geleerd hebben!

GR78 - Amsterdam Museum GR78 - Amsterdam Museum GR78 - Amsterdam Museum

GR78 - Amsterdam Museum GR78 - Amsterdam Museum GR78 - Amsterdam Museum

  1. Gijsbreght van Aemstel - Het echte verhaal!
  2. Maximilliaan van Oostenrijk - Waarom een Duitse keizer Amsterdam een stadsmuur gaf.
  3. Het tolprivilege - Hoe Floris V de bisschop van Utrecht een hak zette.
  4. Het Mirakel van Amsterdam - Wat een klein stukje brood teweeg kan brengen.
  5. Amsterdam geen Hanzestad? - Concurrentie op de Oostzee.
  6. De beeldenstorm - Waarom Sinterklaas zijn neus verloor.