Amsterdam, Elzenhagen - April 2020 - In de afgelopen thema-periode hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 zich verdiept in hoe ons land staatkundig bestuurd wordt. Natuurlijk kwam het daarbij goed van pas, dat er een paar weken na de voorjaarsvakantie landelijke verkiezingen werden gehouden. Net als de verkiezingen moest ook de invulling van dit tweejaarlijkse thema aangepast worden aan corona, maar zowel de verkiezingen zelf als het thema zijn gelukkig met enige mitsen en maren goed verlopen. 

Wat hebben de leerlingen o.a. gedaan op school?

  • Introductie van het thema: landelijke verkiezingen!
  • Welke politieke partijen doen mee en wat willen ze bereiken?
  • Presenteren aan elkaar.
  • Meedoen aan de kinderverkiezingen.
  • Workshop debatteren o.l.v. het Nederlands Debat Instituut
  • Fotochallenge (facultatief)
  • Eindopdracht: help formateur Tjeenk Willink!

Nu moest al het geleerde in praktijk worden gebracht! Iedere groep werd verdeeld in 5 'ministeries', die vervolgens een plan moesten maken voor de komende kabinetsperiode. Opdracht was daarbij om rekening te houden met eventuele bezuinigingen door ook alvast na te denken over een plan B.

Presentatie aan de Minister van (fake) Financiƫn
Op de tweede donderdag in april kwam de minister van (fake) financiĆ«n op bezoek. Alle ministeries hadden zich terdege voorbereid op de presentatie van hun plannen. Daarbij werd niet alleen gebruik gemaakt van de meest fantastische Powerpoint Presentaties, maar ook van het AUB model, dat de kinderen hadden geoefend bij de workshop debatteren: noem eerst de Arugmenten, kom dan met de Uitleg en sluit af met een aansprekend (Bij)voorbeeld.

A-Status of B-Status?
Helaas zat er in het koffertje van de minister te weinig geld om alle plannen volledig uit te kunnen voeren. Iedere groep moest dus nogmaals stevig in debat om samen te kunnen bepalen welke 2 ministeries de komende kabinetsperiode een A-Status moesten krijgen en welke 3 ministeries terug moesten schakelen op plan B.

Advies regeerakkoord
Tot slot togen er in iedere groep een aantal ambtenaren aan het werk, die alle A & B plannen verzamelden om het regeerakkoord te schrijven, dat als advies naar dhr. Tjeenk Willink kon worden gestuurd. Deze zijn alle 4 als bijlage toegevoegd. Van harte aanbevolen om ze te lezen, want er staan bijzonder interessante voorstellen in beschreven!

Concept regeerakkoord 7A

Concept regeerakkoord 7B

Concept regeerakkoord 8A

Concept regeerakkoord 8B

GR78 - Staatsinrichting! GR78 - Staatsinrichting! GR78 - Staatsinrichting! GR78 - Staatsinrichting! GR78 - Staatsinrichting!

GR78 - Staatsinrichting! GR78 - Staatsinrichting! GR78 - Staatsinrichting!