De ouders van de MR hebben gevraagd om eens een stukje te wijden aan de pauzes op Elzenhagen.
Op Elzenhagen hebben we twee pauzes op een dag; rond 10 uur en rond 12 uur. Tijdens beide pauzes wordt iets gegeten en gedronken (een 10-uurtje of een lunch), en na het eten en drinken is er tijd om buiten te spelen.Tijdens het eten en drinken wordt er voorgelezen (of geluisterd naar een luisterboek), kunnen kinderen even samen kletsen of wordt er naar de tv gekeken op het digibord. Dit zijn vrijwel altijd educatieve programma’s. Zo wordt in de meeste midden- en bovenbouwgroepen elke dag gekeken naar het Jeugdjournaal voor scholen. Ook wordt er gekeken naar schooltv of een programma over het thema. Maar een pauze is er voor leerkracht en kinderen ook om even bij te komen tijdens de drukke dag. Dus ja, soms wordt ook gekeken naar iets minder educatieve programma’s of wordt er even helemaal niets aangeboden. De boog kan tenslotte niet altijd gespannen staan….