Onderwijs:
 • ABSA Scholengroep: Per 1 januari 2009 is het bestuur van abbs Elzenhagen officieel gefuseerd met de besturen van nog vier andere algemeen bijzondere basisscholen in Amsterdam. Het bestuur van de toen opgerichte stichting met de naam ABSA (Algemeen Bijzondere Scholen Amsterdam) is vanaf die datum ons schoolbestuur en daarmee het bevoegd gezag van de abbs Elzenhagen. Voor meer informatie zie de website: http://www.absascholengroep.nl 
 • BBO Amsterdam: Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam informeert u over o.a. de leerresultaten op Amsterdamse basisscholen, dus ook van onze school. Bekijk de volgende links: http://www.bboamsterdam.nl/25/spiegel-po-2011 enhttp://www.bboamsterdam.nl/21/kwaliteitswijzer-basisonderwijs-amsterdam
 • Onderwijsinspectie: De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs en rapporteert over ontwikkelingen. Voor meer informatie zie de website: http://www.onderwijsinspectie.nl 
 
Maatschappelijk:
 • Kinderbescherming: Al sinds 1900 is in de Nederlandse wet vastgelegd dat kinderen beschermt moeten worden. In 1995 is het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor Nederland van kracht geworden. Uitgangspunt daarvan is dat een kind bijzondere zorg en bescherming nodig heeft vanwege zijn kwetsbare en afhankelijke positie. Ouders zijn daar natuurlijk allereerst zelf verantwoordelijk voor. Zij moeten hun kind verzorgen en opvoeden en de ontwikkeling van het kind stimuleren. Voor meer informatie zie de website: http://www.kinderbescherming.nl 
 • Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Noord: Opgroeien in een veilige en leefbare omgeving. Een goede band opbouwen met familie, leeftijdgenoten, de school en de wijk. Voor veel kinderen is dat heel vanzelfsprekend. Maar soms kunnen kinderen, jongeren of hun ouders, verzorgers en leraren een steuntje in de rug gebruiken. Voor meer informatie zie de website:http://www.noord.amsterdam.nl
 • DMO: De Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling is een veelzijdige Dienst. Veel belangrijke thema's in de stad zijn bij DMO ondergebracht: Kunst & Cultuur, Sport, Onderwijs, Jeugd, Burgerschap en Diversiteit en het Amsterdamse Bos. En meer. De afgelopen jaren zijn er veel taken bijgekomen: o.a. de kwaliteitsaanpak van het onderwijs, de leerplicht, het leerlingenvervoer. Beleidskaders zijn aangescherpt en er is volop ingezet op de uitvoering van het beleid. DMO is een dienst van denken én doen.. Voor meer informatie zie de website: http://www.dmo.amsterdam.nl 
 • Schoolmaatschappelijk werker - Stichting Doras 
Veerle Ruis 
Schoolmaatschappelijk werker 
Beverwijkstraat 9B
1024VR Amsterdam 
020-4354555 06-83945517 
werkdagen: ma & di 9-17.00 en do & vr 9-14.30   
Voor meer informatie zie de website: http://www.doras.nl
 • Het ABC: Het ABC advisteert professionals, ouders, verzorgers en kinderen over onderwijs en opvoeding. We dragen al 35 jaar bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsloopbaan van leerlingen. Voor meer informatie zie de website:http://www.hetabc.nl 
 
Kunst, cultuur en natuur
 • Openbare bibliotheek Amsterdam: http://www.oba.nl
 • NME: Het programma Natuur- en Milieueducatie (NME) stimuleert de samenwerking tussen bestuurders, NME-organisaties, gebruikers en nieuwe partners voor natuur- en milieueducatie. Samenwerken aan kennis, kwaliteit en professionalisering maakt NME toekomstbestendig. De thema’s groen, water en energie staan daarbij centraal. Voor meer informatie zie de website: http://www.nme.nl 
 
Overig
 • Trakteren: Druk op zoek naar een idee voor een traktatie? Dan ben je hier op het juiste adres. Voor meer informatie zie één van deze websites: http://www.gezonde-traktatie.nl/ en http://www.party-kids.nl/