Elzenhagen - Eerste schooldag na de herfstvakantie, dinsdag, 6 november 2018 - Een bijzonder begin en ook een beetje gek. Ten eerste geen grijze luchten, waterkou en regenbuien, maar prachtig weer met volop zon en temperaturen, die horen bij het voorjaar. Ten tweede is de groene vlakte met wild gras, opschietend struikgewas en veldbloemen veranderd in een grote zandvlakte. Onze oude speelplek is omringd met lange hekwerken en staat vol met enorme machines en van verre hoor je al het gedreun van palen, die in de grond worden geslagen. Het bouwen van een nieuwe woningen tussen school en hoofdweg is na vele jaren van uitstel nu echt begonnen! Onze speelplek met de tuin en het voetbalpleintje zijn nu echt en voorgoed verdwenen ... Jammer? Best wel. Triest? Een beetje. Het betekent echter ook, dat Elzenhagen Noord net als onze school volop in ontwikkeling is en dat biedt weer nieuwe mogelijkheden!

Op één van de foto's ook de twee heren, die in opdracht van de gemeente voor de veiligheid een oranje hek hebben neergezet langs de stoeprand, zodat onze kinderen veilig van school naar de nieuwe speelplek onder het talud van de hoofdweg kunnen lopen. Goed werk mannen! 

Dag tuin ...  Dag tuin ...

 

Dag tuin ...  Dag tuin ...

Dag tuin ...  Dag tuin ...