Welkom bij ABBS Elzenhagen

In ons onderwijsconcept is er naast de basisvakken volop aandacht voor wereldoriënterende, creatieve en culturele vakken, die aan de hand van thema's worden aangeboden. Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie, omdat kinderen trots op hun werk mogen zijn.

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze school. Met een gekozen MR, een enthousiaste Ouder Vereniging en klassenouders is de betrokkenheid bij het onderwijs van uw kinderen volkomen ingebed in de organisatie van ABBS Elzenhagen.

Team ABBS Elzenhagen

Als Amsterdamse buurtschool vinden we het belangrijk om samen te werken met collega’s, ouders en leerlingen. Om dat te kunnen doen luisteren we naar elkaar en zien we elkaar staan. Hard werken hoort erbij én samen plezier maken en beleven ook! Bij ons leren we kinderen kennis en vaardigheden om ervoor te zorgen dat zij straks op eigen wijze mee kunnen doen in onze samenleving. Dat wat de kinderen leren maken we zichtbaar en op hun resultaten geven we feedback. We kijken daarbij niet alleen naar wat onze leerlingen moeten leren, maar ook naar wat zij zelf willen leren, want de wereldburgers van morgen zitten bij ons in de klas!

Ouder-informatieochtend

Heeft u als ouders of verzorgers belangstelling om uw kind bij onze school in te schrijven? U bent van harte welkom op een van onze informatieochtenden op 14 september 2023, 10 oktober 2023, 14 november 2023, 15 december 2023, 16 januari 2024, 7 maart 2024, 12 april 2024, 23 mei 2024 of 18 juni 2024.

Blijf eenvoudig op de hoogte

Elzenhagen maakt gebruik van SocialSchools. Dit platofrm is benaderbaar
via een app en/of uw PC.

De app of koppelcode nodig?

Download de app en vraag via de leerkracht een koppelcode-mail.
U kunt meerdere kinderen koppelen aan één account.